Podmínky použití

Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

Dodavatel internetových stránek

Mediální agentura maveb. media s.r.o.
Mrštíkova 399/2a 460 07 Liberec
www.maveb.cz
Kontaktní e-mail: ahoj@maveb.cz